Osobní koučink

Jedná se o vysoce specializovanou podporu rozvoje lidí. Projektovému manažerovi byl za přesně stanovených podmínek přiřazen osobní kouč, který koučovaného odborně vedl od reflexe aktuální situace k dalšímu konkrétnímu postupu za stanovenými cíli.

V rámci projektu byl nabízen tzv. čistý koučink, který se vyznačuje tím, že kouč nezaujímá roli poradce, ani hodnotitele, neuplatňuje vlastní názory, je emocionálně neutrální a samotný koučovaný je plně zodpovědný za obsah. Osobní koučink probíhal v místě bydliště nebo na pracovišti koučovaného, jednalo se o 2 sezení s koučem.

Co je to koučink

Definic, co je to koučink najdeme při zadání tohoto slova do vyhledávače na internetu nespočet. Všechny však mají jedno společné, a to informaci, že koučink je rozvojový nástroj, který pomáhá klientům rozšířit svoje DUO (Důvěru, Uvědomění, Odpovědnost). A kouč je průvodcem klienta na této cestě.

Kořeny koučinku můžeme nejspíše vysledovat v humanistické psychologii šedesátých let minulého století. Ta na člověka už neshlížela jako na pouhý „raneček pudů“, ale zkoumala ho jako zdravou osobnost a věřila v jeho potenciál a růst. Na základech humanistické psychologie vznikly různé další psychoterapeutické směry, ve kterých koučink také nalézá inspiraci.

Jedněmi ze zakladatelů koučování, ke kterým se hlásí či z nich čerpá celá řada českých koučů, jsou Američan Timothy Gallwey a Angličan Sir John Whitmore. Oba se léta zabývali metodami zvyšování osobní i profesní výkonnosti lidí. V posledních dvaceti letech Gallwey propaguje myšlenkový přístup nazvaný „Inner Game“(vnitřní hra). Vymyslel rovnici V (výkon) = P (potenciál) – i (interference). Ze spolupráce Gallweye a Whitmora vznikl jeden ze základních pracovních nástrojů koučování. Přehledný systém otázek provázaný s dalšími metodami vedení lidí, který J. Whitmore nazval GROW (Goals – cíle, Reality – realita, Options – možnosti řešení, Will – vůle, akční plán), podle toho jakými fázemi vývoje klient při koučování prochází. Kouč pracující tímto způsobem, vede klienta k odpovědím, kterými si klient ujasní své cíle, vize či projekty a nakonec najde cestu jak je dobře uskutečnit.

Podstata koučování však není v modelu GROW. Podstata koučování je v tom, že díky dobře kladeným otázkám si klient dělá „jasno“. Díky tomu je pak schopen a ochoten kvalitně se rozhodovat o dalším postupu, a za toto rozhodnutí přijímá plnou zodpovědnost. Kvalitní rozhodování následně přispívá k vysoké kvalitě a kvantitě výsledků při zachování dalších klíčových parametrů naší výkonnosti, jako jsou rozvoj a radost.

Ladislava Hroníková