Jak napsat životopis projektového manažera

Základní informace v životopise

V první části vašeho životopisu by měly být uvedeny základní informace o vás. Zahrnují to vaše jméno, kontaktní údaje, vzdělání a certifikace relevantní pro projektový management a zkušenosti v oboru. Měli byste také uvést své profesní cíle a ambice a jak se tyto cíle hodí k pozici projektového manažera.

V této části se ujistěte, že jsou uvedeny správné kontaktní údaje, včetně telefonního čísla, e-mailové adresy a sociálních sítí, aby se potenciální zaměstnavatelé mohli snadno s vámi spojit. Pokud máte webovou stránku, portfolio nebo blog, můžete také uvést odkazy na tyto zdroje.

Důležitým prvkem v této části jsou vaše profesní zkušenosti jako projektový manažer. Uveďte své pracovní pozice v této oblasti a popište své úspěchy, výzvy a výsledky, kterých jste dosáhli. Můžete také uvést svůj profesní profil na LinkedInu, pokud jej máte. Vzdělání a certifikace, jako například certifikace Project Management Professional (PMP), mohou dále podpořit vaše znalosti a zkušenosti v oblasti projektového managementu.

 

Popis pracovních pozic a projektů
Další část vašeho životopisu by se měla zaměřit na popis vašich pracovních pozic a projektů, na kterých jste pracoval jako projektový manažer. Uveďte názvy projektů, které jste řídil, a popište své úkoly a odpovědnosti v rámci těchto projektů. Popište také svůj přístup k řízení projektů, včetně plánování, organizace, vedení a sledování.

Uveďte také, jak jste řešili výzvy, se kterými jste se setkali během projektů, a jak jste dosáhli výsledků pro své klienty nebo společnost. Pokud jste měli nějaké úspěšné projekty, které byly oceněny nebo získaly významnou pozornost, uveďte je.

Je také důležité uvést, s kým jste pracovali na projektech, včetně týmu a dalších zainteresovaných stran. Popište, jak jste spolupracovali s týmem a jak jste vedli a motivovali jednotlivé členy týmu. Ujistěte se, že zde také uvedete své schopnosti v komunikaci, včetně schopnosti jednat s klienty, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami.

 

Soft skills projektového manažera

Projektový manažer musí být schopen komunikovat a spolupracovat s mnoha různými lidmi, včetně týmu, klientů, dodavatelů a dalších zainteresovaných stran. V této části by měly být uvedeny vaše soft skills, tedy schopnosti a dovednosti, které zlepšují vaši schopnost vést tým a řídit projekty úspěšně.¨

Mezi klíčové soft skills projektového manažera patří komunikační schopnosti, řízení času a plánování, schopnost řešit problémy a rozhodovat se, leadership a motivace týmu, a schopnost spolupracovat a vést jednání.

Popište své zkušenosti a úspěchy v těchto oblastech a uveďte konkrétní příklady, jak jste využili tyto schopnosti v praxi. Můžete také uvést konkrétní situace, kdy jste museli vyřešit problémy nebo se rozhodnout v obtížné situaci a jak jste to zvládli.

Další dovednosti a znalosti

Projektový manažer by měl mít také technické znalosti relevantní pro projektový management. Uveďte své znalosti a zkušenosti s projektovými metodologiemi a nástroji, jako je například Agile nebo Scrum, a s technologiemi používanými při řízení projektů, jako je například projektový software nebo nástroje pro správu času a rozpočtu.

Pokud máte zkušenosti s analýzou dat a tvorbou reportů, uveďte je. Pokud máte znalost jazyků, uveďte je také, zejména pokud hledáte práci v mezinárodním prostředí.

V této části je důležité uvést také své schopnosti v rozvoji a zdokonalování vlastních dovedností a znalostí v oblasti projektového managementu. Pokud jste se účastnili kurzu, školení nebo konference, které vám pomohly rozvíjet vaše dovednosti v této oblasti, uveďte je.

 

Reference a doporučení

Reference a doporučení od bývalých klientů nebo týmových členů mohou být velmi cenné pro projektového manažera, zejména pokud hledá novou pracovní příležitost. Pokud máte nějaké reference, uveďte kontaktní informace na tyto osoby v této části vašeho životopisu.

Je také vhodné připojit doporučení od bývalých klientů nebo týmových členů, které mohou podpořit vaše zkušenosti a schopnosti v oblasti projektového managementu. Tyto doporučení mohou být uvedena buď přímo v životopisu nebo můžete uvést odkazy na doporučení na vašem LinkedIn profilu nebo jiných online platformách. Pokud nemáte doporučení od bývalých klientů nebo týmových členů, můžete požádat o ně své bývalé kolegy nebo vedoucí.

V této části je také vhodné uvést, zda souhlasíte s kontaktem vašich referenčních osob a zda máte nějaká omezení ohledně jejich kontaktování.

 

Závěr

V závěrečné části vašeho životopisu shrňte klíčové body a zdůrazněte vaše nejdůležitější zkušenosti a schopnosti v oblasti projektového managementu. Poděkujte zaměstnavateli za přečtení a vyjádřete naději, že budete mít příležitost diskutovat o svých zkušenostech a schopnostech při osobním setkání.

 

Přílohy

Pokud máte přílohy, které podporují vaše schopnosti a zkušenosti v oblasti projektového managementu, můžete je připojit k vašemu životopisu. Tyto přílohy mohou zahrnovat ukázky projektové dokumentace, například plán projektu, projekční zpráva, a další relevantní dokumenty.

Je důležité ujistit se, že tyto přílohy jsou přiměřené a relevantní pro pozici projektového manažera a že jsou prezentovány v profesionálním formátu.

Ladislava Hroníková