Balíček vzorové dokumentace

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství

Co je „Balíček“ a k čemu slouží

Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních. Každý formulář je okomentován tak, aby jeho použití bylo co nejsnazší. Navíc je ke každému formuláři připojen vzorově vyplněný dokument.

Formuláře jsou součástí projektové dokumentace a slouží k zaznamenání důležitých rozhodnutí (např. Identifikační listina projektu), k plánování (např. WBS), k dokumentování různých analýz a obchodních procesů (např. Analýza cílových skupin projektu, Předávací protokol).

Žádný z nástrojů (reprezentován příslušným formulářem) přitom není dogma. Nabízený vzorový formulář je možné vhodně přizpůsobit konkrétnímu projektu a situaci.

Kdy a jak formuláře z „Balíčku“ použít

V Balíčku jsou obsaženy formuláře používané pouze v projektové fázi, která se člení na:

1. Zahájení projektu

2. Příprava-plánování projektu

3. Realizace projektu

4. Ukončení projektu

Ladislava Hroníková