Zpráva z konference OP VVV

Konference OP VVV se konala dne 4. 11. 2015 v moderních prostorách Národní technické knihovny v Praze 6. Konference se zúčastnili zástupci EK, Řídicího orgánu OP VVV a odborné veřejnosti.

Hlavním tématem konference byly výsledky předchozího programového období 2007–2013 (OP VK a OP VaVpI) a informace o navazujícím OP VVV. Zástupci Řídicího orgánu OP VVV seznámili účastníky konference se zaměřením jednotlivých prioritních os OP VVV a v neposlední řadě také s výzvami aktuálními pro rok 2015 a s výzvami plánovanými pro rok 2016.

Prezentace jsou ke stažení ZDE.