Zařazení klíčových pozic z projektového řízení do Národního standardu kvalifikací

Společnost pro projektové řízení o. s. (SPŘ) navrhla v letošním roce zařadit do Národního standardu kvalifikací ČR (NSK) nové kvalifikace pro tři klíčové profese z oblasti projektového řízení: Manažer projektu, Administrátor projektu a Manažer programů a komplexních projektů. Součástí návrhu je také způsob jejich ověřování. Dokončení procesu zápisu profesí je odhadováno na polovinu roku 2012.
Této problematice se také věnuje článek „NSK2 aneb na cestě k rozvoji projektové kultury v ČR“, kde je navíc ještě blíže popsán projekt NSK2 a tři základní kvalifikace z oblasti projektové řízení - Asistent projektu, Manažer projektu a Manažer programu a/nebo komplexního projektu. V závěru se lze také dočíst, že jestliže dojde k zdárnému a úspěšnému zapracování „projektových" kvalifikací do NSK, lze očekávat mj. postupně se zvyšující poptávku po držitelích „ověřených kvalifikací" z pohledu trhu práce (preference uchazečů disponujících ověřenou kvalifikací). Takže vzhůru do certifikace!

Více čtete na:

http://www.shine.cz/blog/co-se-deje-v-projektovem-rizeni/nsk2-aneb-na-ce...