Žádat o dotace z EU bude mnohem jednodušší

Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšně otestovalo jednodušší a plně elektronický monitorovací systém pro podávání projektových žádostí v novém programovém období 2014 – 2020.

Jednou ze zásadních novinek při čerpání evropských dotací v novém programovém období 2014 – 2020 je softwarová Aplikace MS2014+    , jejíž součástí je i nástroj pro podávání žádostí o dotaci. Oproti minulému období, kdy ministerstva využívala rozdílné a ne plně kompatibilní systémy, je nyní pro žadatele připraveno jednotné prostředí. „Žadatelé, kteří předkládají své projekty do různých operačních programů, se tak nebudou muset učit orientovat v rozdílných aplikacích. Současně odpadá časově náročné manuální vpisování údajů, které si nový systém ověří v registrech státní správy a vyplní je automaticky, aniž by je žadatel musel předkládat. Celý proces podání žádosti a monitorování realizace projektu se tím elektronizuje a zjednodušuje,“ uvedla Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.

Školení je v plném proudu
 
Ministerstvo pro místní rozvoj od října realizuje úvodní školení pro řídící orgány operačních programů, certifikační a auditní orgány a další relevantní organizace. Školení již úspěšně absolvovalo více než 690 úředníků. Nejvíce účastníků je z Ministerstva životního prostředí včetně zástupců Státního fondu životního prostředí (280), dalších 240 úředníků bylo proškoleno na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Připravena jsou i speciální navazující školení, která uživatele seznámí s dílčími funkcionalitami a jejich procesním řešením v Aplikaci MS2014+.
 
Pro informování budoucích žadatelů o podporu / příjemců připravilo ministerstvo sérii konzultačních dní, které představí proces podání elektronické žádosti prostřednictvím nové Aplikace MS2014+ a další související operace, jako je například užití elektronického podpisu, připojení příloh žádosti, nebo automatická elektronická komunikace. Školení je zcela zdarma. Informace o prvních termínech a pokyny k registraci naleznete zde (10. 12.) a zde (17. 12.). Pro usnadnění orientace připravuje ministerstvo také sérii edukačních videí    , která zájemce provedou základními procesy při tvorbě elektronické žádosti.