Vzdělávání

Vzdělávání v oblasti projektového řízení

Projekt Projektový manažer 250+ byl ukončen k 30. 11. 2012 a s ním i tato aktivita! V rámci udržitelnosti projektu byly pro rok 2014 vypsány moduly A, B, D a F. Přihlásit se můžete prostřednictvím http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/

Jednalo se o komplexní vzdělávání, které bylo koncipováno jako cyklus 8 modulů (úvodní modul A je povinný, B-H jsou volitelné) s časovou dotací 250 hodin.

Forma studia byla tzv. blended-learning, tj. kombinace prezenčního a distančního studia. Zájemce si sám volil vzdělávací moduly B - H (nejlépe na základě vlastní aktuální úrovně kompetencí – viz výše).

Přehled jednotlivých vzdělávacích modulů:

A Role projektového řízení ve vzdělávací politice ČR (povinný modul, pouze e-learning)
B Strategické řízení organizace
C Řízení změn
D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení
E Finance a finanční nástroje
F Řízení lidských zdrojů
G Řízení kvality, kontroling, rizika
H Měkké dovednosti (soft skills)

Po absolvování modulu byla absolventům poskytována zpětná vazba k profesnímu růstu, jako bonus získali osobní konzultaci na téma absolvovaného modulu.

V projektu také byl vytvořen  tzv. Balíček vzorových fomulářů pro projektové manažery ve školství, který v závěru projektu byl nabídnut cílové skupině.

Vybraná odborná literatura pro projektové manažery (naleznete níže v přiloženém souboru).

Realizace aktivity: 1. 10. 2011 – 10. 11. 2012

Přiložený dokument: