Vzdělávací moduly

Vzdělávací moduly projektu byly koncipovány jako kombinace 3denního prezenčního semináře a e-learningového vzdělávání.

Zvláštní postavení měl modul A, který byl pouze e-learningem, a účast v něm byla podmínkou ke vstupu do dalších modulů B - H.

Prezenční semináře se konaly ve Vzdělávacím a konferenčním centru Telč v následujících termínech:

  • modul A: od 3. října 2011 (e-learningový kurz) do 15. září 2012 (registrace do 31. srpna 2012)
  • modul B: 24. - 26. října 2011 - PROBĚHL
  • modul C: 12. - 14. prosince 2011 - PROBĚHL
  • modul D: 8. - 10. listopadu 2011 - PROBĚHL
  • modul E: 28. - 30. listopadu 2011 - PROBĚHL
  • modul G: 16. - 18. ledna 2012 - PROBĚHL
  • modul H: 15. - 17. února 2012 - PROBĚHL
  • modul F:  12. - 14. března 2012 - PROBĚHL