Výzva na "šablony" pro MŠ a ZŠ

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Jedná se o výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017.

Bližší informace ZDE.