Výzva k předkládání projektů na podporu žáků se zdravotním postižením

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 9. srpna 2016 výzvu č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP VVV.

Zpřístupnění v IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 9. srpna 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 2. prosince 2016. Bližší informace naleznete ZDE.