Výzva č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Dne 19. května 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu.

Jedná se o výzvu č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ (současně je vyhlášena výzva č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. 

Podpora u obou výzev je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.  

Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném KAP. Tyto schválené dokumenty budou zveřejněny na přelomu června a července 2016 na webu www.uzemnidimenze.cz     

Ukončení příjmu žádostí 18.11. 2016.

Více informací ZDE.