Výstupy osobního koučinku

Osobní koučink byl součástí klíčové aktivity Individuální podpora projektového manažera.

 

Podpora nabízela výběr jak z elektronických forem pomoci, tj. poradenství a informačního zdroje v podobě e- Zpravodaje, tak z nově se prosazujícího trendu v rozvoji a podpoře lidí, tj. koučinku.

 

Projektový manažer na základě vlastního rozhodnutí mohl podpory vzájemně kombinovat.

 

Plánované výstupy

50 projektovým manažerům by mělo být poskytnuto celkem 100 osobních koučinků (sezení)

 

Výstupy aktivity ke dni 30. 11. 2012, tj. k ukončení projektu

52 projektovým manažerům bylo poskytnuto celkem 101 osobních koučinků (sezení)