Výsledky šetření Projektové řízení v ČR 2012

Společnost pro projektové řízení zveřejnila výsledky šetření "Projektové řízení v ČR". Cílem bylo zmapovat současný stav a úroveň projektového řízení v ČR.

Šetření "Projektové řízení v ČR 2012" probíhalo v dubnu a květnu 2012. Zúčastnilo se ho 178 respondentů z řad projektových manažerů. SPŘ chce tento výzkum opakovat každý rok s cílem hodnotit trendy v oboru.