V sekci VĚCNÝ AUDIT naleznete aktuální informace

V sekci Věcný audit byly přidány aktuální informace k realizaci aktivity, způsobu přihlašování a konkrétním obsahu aktivity. Můžete se také seznámit s metodikou Věcného auditu.

Věcný audit projektu

Jde o dílčí aktivitu PM 250+, která je určena k pilotnímu ověřování Metodiky věcného auditu projektu.

Cílem je poskytnout projektovým manažerům ve školství efektivní nástroj pro vlastní auditní proces zaměřený na věcnou stránku řízení projektu.

Zájemci si na základě zpracované metodiky auditují projekt buď mezi sebou navzájem, nebo sami sobě.

Realizizace aktivity bude probíhat od 10. 12. 2011 do 30. 6. 2012.