Uznatelnost výstupu personálních šablon v rámci zjednodušených projektů

ŘO OP VVV si dovoluje upozornit na informace týkající se uznatelnosti výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti.

Informace jsou uvedeny v dokumentu Výklad_uznatelnost_PN_personální_šablony.pdf.