Ukončení provozu microsite EUpenizeskolam.cz

Ke dni 21. 6. 2012 došlo k ukončení provozu microsite EUpenizeskolam.cz.

Tato stránka již naplnila účel, pro který byla zřízena. Aktuální informace k projektu EU peníze školám jsou dostupné v rámci hlavní webové prezentace na stránkách MŠMT, v sekci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pro větší komfort našich žadatelů a příjemců je původní odkaz na microsite automaticky přesměrován.