Strategie 2020 byla schválena!

Usnesením vlády České republiky č. 538 ze dne 9. července 2014 byla schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.