SPŘ usiluje o zařazení kvalifikací z oblasti projektového řízení do NSK

SPŘ navrhla zařadit do Národního standardu kvalifikací ČR nové kvalifikace pro tři klíčové profese z oblasti projektového řízení: Manažer projektu, Administrátor projektu a Manažer programu.

Společnost pro projektové řízení vydala 12. ledna 2012 tiskovou zprávu. SPŘ navrhla zařadit do Národního standardu kvalifikací ČR (NSK) nové kvalifikace pro tři klíčové profese z oblasti projektového řízení: Manažer projektu, Administrátor projektu a Manažer programů a komplexních projektů. Součástí návrhu je také způsob jejich ověřování.

Více k návrhu http://www.cspr.cz/images/stories/TZ_SPR_PROFESE_final.pdf