Školení a certfikační zkouška

Každý uchazeč měl příležitost absolvovat speciální přípravu, která byla cíleně zaměřena na úspěšné zvládnutí zkoušky. Pro ty, kteří nesplňovali požadované 30hodinové vzdělávání v oblasti projektového řízení, byla tato příprava povinná (konkrétně 2denní prezenční + distanční forma). Ostatní si  vybírali dle vlastní potřeby (jednodenní, dvoudenní nebo žádné :-).

  • přípravné školení „Projektový manažer ve školství – příprava k certifikaci podle IPMA“, přehled níže

Číslo programu

Termín

Místo konání

12-19-14-09-01

7. – 8. 8. 2012

Praha

12-19-14-09-02

9. – 10. 8. 2012

Brno

12-19-14-09-03

13. 8. 2012

Praha

12-19-14-09-04

14. 8. 2012

Praha

Pozvánky na přípravné prezenční školení byly elektronicky rozeslány nejpozději 5 dnů před konáním, přístup k distančním textům byl odeslán obratem po registraci.

 

  • certifikační zkoušku „Certifikace PMŠ podle IPMA (level D) – písemná zkouška“, přehled níže

Číslo programu

Termín

Místo konání

12-19-14-10-01

14. 8. 2012

Praha

12-19-14-10-02

16. 8. 2012

Brno

12-19-14-10-03

17. 8. 2012

Brno

12-19-14-10-04

20. 8. 2012

Praha

 

Pozvánky na samotnou certifikační zkoušku byly elektronicky rozeslány nejpozději 5 dnů před konáním Vámi zvoleného termínu.

 

On-line přihlášení do 27. 7. 2012 proběhlo na http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/ (Programová nabídka – Projektový manažer 250+).


Upozornění: Vzhledem k vysoké finanční náročnosti celého certifikačního procesu si stravování, jízdné a př. ubytování hradí účastníci sami.