Seznam schválených projektů výzvy č. 57

Řídicí orgán OP VK uveřejňuje seznam projektů schválených k realizaci v rámci výzvy č. 57.

Ve výzvě č. 57, oblasti podpory 1.1 OP VK bylo přijato a úspěšně zaregistrováno 1 528 projektových žádostí v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši  409 689 842 Kč. Bližší informace ZDE.