Inspirace ze zahraničí

Recenze kniha Začínáme řídit projekty

 

zdroj:

http://www.mira-vlach.cz/kniha-zaciname-ridit-projekty

 

Shrnutí: Kniha Začínáme řídit projekty od Jamese Taylora je vhodným úvodem do řízení projektů. Její kvalitu bohužel trochu snižuje neodborný český překlad, který bude místy plést nejen začátečníka.

 

Dokud jsem nenarazil na knihu Začínáme řídit projekty od autora Jamese Taylora (vydal Computer Press, 2007, 1. vydání), tak jsem v podstatě nevěděl o žádné knize v češtině, která by byla určena jako úvod do projektového řízení. Je pravda, že i tato kniha je asi určena hlavně lidem, kteří mají o projektové řízení profesionální zájem, spíše než laikům, kteří by jen potřebovali poradit se svými několika osobními projekty. I pro ty však může být prolistování knihou zajímavé, pokud si z ní dokážou vzít to užitečné.

 

Hlavní výhody knihy vidím v tom, že je stručná, psaná na základě osobní zkušenosti, doplněná o vlastní postřehy (což ji činí mnohem čtivější) a vhodně představuje základní témata v únosném rozsahu. Autor se nesnaží čtenáře hned naučit vše, co by mohl někdy při řízení projektů potřebovat. Výborné je, že věnuje nadprůměrnou pozornost tzv. měkkým dovednostem, které manažer projektů při své práci potřebuje – komunikace, vyjednávání, vedení kolektivu, řešení konfliktů apod. Autor knihy vychází ze standardu PMI (resp. PMBOK). Pro přehled hlavních kapitol se můžete podívat na recenzi knihy na portálu AKA Monitor.

 

Kvalitu knihy bohužel snižuje překlad, který mi místy opravdu zamotával hlavu a pak jsem se musel pracně domýšlet, o čem odstavec vlastně je. Některé kostrbaté a nicneříkající věty možná pocházejí už z originálu, ale minimálně ve dvou případech šlo o vyloženě špatně přeložené odborné názvy. Např. na straně 143 se píše o zdroji řízení, přičemž z kontextu je zřejmé že v originále šlo nejspíše o "resource management" a tedy činnost řízení zdrojů. Stejně tak na straně 87 je "baseline" přeloženo jako základní linie, ačkoliv v češtině se běžně používá termín směrný plán. Doufejme tedy, že překlad projde do příštího vydání pozornou revizí. V této souvislosti upozorňuji na česko-anglický slovníček projektového řízení, který nedávno uvolnila SPŘ a který se snaží překlady sjednotit.

 

 

Přečtení knihy doporučuji i přes tyto drobné chyby. Pokud však při čtení narazíte na něco, co vám moc nebude dávat smysl, nehledejte v tom jako já nutně nějaký hluboký význam a klidně to rychle přejděte. Potřebujete-li knihu s přesnou terminologií, potom doporučuji spíše o něco podrobnější knihu Řízení projektů (autor Milton D. Rosenau), kde dělal odbornou korekturu pan Zdenko Staníček.

 

 

 

Are Happy Project Managers More Productive?

Are Happy Project Managers More Productive?

 

Lynda Bourne, DPM, PMP

 

Fact: A happy person is more creative, productive and engaged than an unhappy person.

 

As project managers and leaders, we are responsible for optimizing our teams' productivity. One effective way for you and your team to achieve great productivity is to create a happy workplace.

 

Creating a positive environment is your responsibility as a leader. As the saying goes, "There are no bad soldiers under a good general." 

 

In his book, Full Engagement, Brian Tracy outlines a simple series of actions any leader can take to encourage positive contributions from everyone. These ideas are not new. Aristotle believed the underlying motive for every human action was the desire to be happy.

 

The golden rule for creating happiness is to "do unto others as you would have them do unto you." But this requires a number of specific actions.

 

First, avoid destructive criticism. Destructive criticism sparks feelings of fear, rejection, anger and defensiveness. Leaders should resolve never to criticize, attack, insult or diminish another person -- including team members. Instead, look for good in everything that happens and learn to view problems as opportunities.

 

Second, stop complaining. When you complain about something you become a victim of the situation, diminish your self-confidence and open yourself to feeling inadequate. You hurt yourself much more than the target of your complaints.

 

Third, remove fear from the workplace. If you want people to be innovative and creative there has to be room for experimentation and failure. It is impossible to improve without risking failure. Remember: Fear of failure can prevent improvement.

 

Finally, do not condemn anyone for any reason. This can irreparably damage relationships.

 

Here are some positive actions you can take to develop a happy and productive project team:

 

Smile when you see someone for the first time each day.

Ask people how they're feeling. A genuine interest in your team members goes a long way.

Listen attentively to others and be polite and courteous.

Keep your team informed.

Design work assignments so that each team member can be successful. Then acknowledge their successes.

Best Practices in Project Management - or Better Practice?

Saira Karim, PMP

 

Best practices in project management are tried and tested processes collected from experiences and lessons learned. They've been repeated and improved to produce consistent outcomes. They are documented as examples, baselines and measures.

 

Project managers who favor best practices and processes believe it's unnecessary to "reinvent the wheel." They believe using best practices in projects has many advantages:

 

Project managers have access to tools, techniques, metrics and templates to use on their projects at any time.

Best practices provide consistency of expectation, activities and communication for the team.

They're generally driven by values and results, and can improve customer confidence.

Construction, infrastructure and power projects have best practices as industry norms to standardize quality, safety and other requirements.

Not everyone agrees with using best practices, however. Some argue against the blanket use of best practices because, frankly -- times change.

 

Best practices for projects from 10 to 20 years ago are outdated as technology and real time communications continue to evolve, for instance. More customers are aware of project management, resulting in changed expectations. And definitions of acceptability, constraints and assumptions may differ from the environment where these best practices originated.

 

I agree that we shouldn't reinvent the wheel. However, I do stress that the wheel should fit properly in order to fulfill its purpose. 

 

Best practices are excellent if there is cooperation and consistency in an organization from top to bottom. Rigidly imposed processes that are unwanted and misunderstood cause problems and restrict new thinking.

 

Project managers should use best practices but they should build, fine-tune and improve them to fit an organization. Should best practices become better practices or best-fit practices so they become molded, enhanced and understood by the organization and the people who will benefit from them?

 

How do you enhance best practices for your projects? Do you think best practices are near perfect? Do you agree or disagree that extra effort should be applied to mold best practices?

Syndikovat obsah