První školení pro projektové manažery za námi

Právě skončilo první prezenční školení pro účastníky projektu PM250+, které probíhalo ve dnech 24. - 26. října v Telči. Tématem vzdělávání bylo strategické řízení organizace.

Školení se zúčastnilo prvních 10 pedagogů. Někteří se již ve svých školách věnují přípravě a realizaci projektů, jiní teprve získávající nové informace a povědomí o projektovém řízení. První prezenční vzdělávací modul byl na téma Strategické řízení organizace. Lektorem vzdělávacího modul byl Ing. Doležal, který je také i autorem. Nedílnou součástí prezenčního školení je i e-learning. Po školení v Telči tak pedagogové budou pokračovat ve studiu sami. Na závěr e-learningu vyplní závěrečný test, který ověří jejich nově získané znalosti a dovednosti v daném tématu.

Fotogalerie modul B.