První absolventi aktivity "Věcný audit projektu" hodnotí jeho přínos!

Projektoví manažeři ve školství mohou v rámci PM 250+ získat nástroj pro ověření správnosti a míry aplikace základních principů projektového řízení v jejich vlastní praxi.

První absolventi dílčí aktivity „Věcný audit projektu“ hodnotí jeho přínos! Projektoví manažeři ve školství mohou v rámci PM 250+ získat nástroj pro ověření správnosti a míry aplikace základních principů projektového řízení v jejich vlastní praxi. Zájemcům je poskytnuta Metodika věcného auditu projektu, která je provede krok za krokem celým procesem. První reakce účastníků svědčí o potřebnosti doplnit „klasický“ finanční audit dalším hodnocením prioritně zaměřeným na věcné plnění projektových závazků. To mimo jiné svědčí o postupné profesionalizaci projektových manažerů v jejich činnosti. Připojíte se?