Projektový manažer do škol?

V roce 2009 dubnovém čísle časopisu Moderní vyučování vyšel před zahájením projektu článek Projektový manažer do škol?

V měsíčníku Moderní vyučování si na straně 18 a 19 můžete přečíst, co předcházelo zahájení projektu. Jaké byly přípravné fáze. Výstupy ze zjišťování potřebnosti, ve kterém bylo osloveno cca 350 škol z celé ČR. Vybrali jsme pro vás samotný text.

Zdroj: 
Moderní vyučování duben 2009