Zamyšlení po konferenci Projektových manažerů ve Zlíně

zdroj:

 

http://www.shine.cz/blog/aktuality/zamysleni-po-konferenci-projektovych-manazeru-ve-zline

Lze jasně vnímat jak projektoví manažeři pociťuji limity ve vedení projektů a hledají řešení. Část z nich si uvědomuje, že jsou způsobeny lidským faktorem, tedy lidmi, které vedou.

 

Část projektových manažerů ještě neobjevila rezervy ve zlepšení se ve vedení lidí. Věří pouze tomu, že je potřeba stále zlepšovat techniky, jak vést projekt. A jen malá část si uvědomuje, že prostor pro zlepšení je u nich samotných. Tedy, že vedení projektu může výrazně pomoci jejich osobnostní posun – vnitřní leadership – schopnost vést sebe.

 

A přece osobnost leadera projektu zásadním způsobem ovlivňuje klima projektu. To co vyzařuje ven, ovlivňuje celý tým. Otrávenost, pouhou vynucenou povinnost nebo nadšení?

 

Příčinou destruktivních emocí, které narušují spolupráci není ten vnější zdroj (lidi kolem), ale vždy osobní reaktivita leadera projektu na vnější událost. Pokud jsi leader, který prohlásí, že příčina je vnější, jsi obětí, jelikož vnější zdroj nemáš nikdy plně ve svých rukou. Přichází často frustrace, bezmoc. Plně máš ve svých rukou veškeré své vnitřní procesy, postoje, přesvědčení, své city, emoce. Skutečný vnitřní leadership umožňuje být tvůrcem nadšení a toto šiříti v týmu. Jen ten kdo hoří může zapalovat ostatní! To dokážou skuteční lídři svého nitra.

 

A ještě k zamyšlení pár myšlenek z Knihy Daniela Golemana „Destruktivní emoce“

 

Existují studie, které ukazují, jak emocionální styl šéfa ovlivňuje emocionální klima lidí, kteří pro něj pracují. Je-li emocionální klima pozitivní, zisky jdou nahoru, protože lidé vynakládají největší úsilí. Pokud lidé nemají rádi šéfa, když se při práci cítí špatně, pak to škodí společnosti, protože lidé dělají pouze dostatečně dobrou práci – nikoliv tu nejlepší. Vůdci, jejichž styl je nejpozitivnější, jsou inspirující. Dovedou formulovat společné hodnoty pro to, co dělají, hodnoty, které zaměstnanci shledají smysluplnými a přesvědčivými, a posléze jim připomínají jejich cíl. Takoví vedoucí vytvářejí pozitivní klima a dosahují velice pozitivních výsledků.

 

Podobně jako vedoucí, kteří tráví čas vytvářením harmonických vztahů mezi lidmi, seznamují se s nimi, mají velice pozitivní výsledky. Totéž platí o vedoucích, kteří si vezmou člověka stranou a zeptají se: „Co chcete pro svůj život, pro svou práci? Jak vám mohu pomoci, abyste se rozvíjel podle svých představ?“ Vedoucí, kteří spolupracují, kteří dělají rozhodnutí až poté, co vyslechnou názory všech, mají také pozitivní vliv.

 

Ale vedoucí, který jedná nátlakově a říká: „dělejte to, protože já to říkám,“ má nepříznivý vliv na celkové klima. Arogantní vedoucí může mít výsledky v krizových situacích, když je skutečná krize a je nutné poslouchat rozkazy. Ale je-li to jediný způsob, jakým něco řídíte, je to velice negativní.

 

Je jisté, že osobnostní rozvoj a vnitřní leadership umožňuje být leaderem emočního klimatu u sebe a tím ovlivňovat celý tým a jeho spolupráci a výkonnost. Přece nejde jen o projekt, ale především nadšeného člověka, který dokáže užívat své technické znalosti a s nadšením překonávat překážky.

 

Emanuel Byrtus

Kouč, lektor specialista na osobní rozvoj a vnitřní leadership