Výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v OP VK

Zdroj:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vysledky-analyzy-poctu-a-pricin-vzniku-podezreni-na-1?lang=1&ref=m&source=email