Uplatnění prvků projektového řízení v denní praxi školy

Otevřeně autor uvádí klady a zápory projektového řízení školy, mezi které řadí zejména efektivitu práce, posílení manažerských schopností dalších pracovníků školy a prostor pro dynamický rozvoj školy jako organizace – co se kladů týče a nelehkou problematiku motivace týmu, potenciální riziko nenaplnění představ vedení školy o výsledku projektu a finanční náročnost – pokud jde o jeho zápory.

Celý článek včetně tabulek naleznete v příloze ve formátu pdf.