Regionální informační servis - úvod

1. část

 

Regionální ifnormační servis provozuje na http://www.risy.cz/ Centrum pro regionální rozvoj ČR, které je příspěvkovou organizací MMR ČR.

Není projekt, který by nemusel zdůvodnit svoji oprávněnost. Praxe potvrzuje, že nejlepším argumentem pro získání podpory na realizaci projektu je prokázání jeho potřebnosti na základě identifikovatelného trendu vývoje, nejlépe negativního.

 

Nejlépe je, když žadatel o podporu svého projektu ukáže negativní trend vývoje a následně zdůvodní záměr svého projektu, kterým tento trend zvrátí.

Pro podobné potřeby projektových manažerů vznikl portál RISY (www.risy.cz). Čtenář by si mohl při zběžné prohlídce pomyslet, že je to jeden z dalších duplikátů dat, původně zpracovaných Českým statistickým úřadem. Ale opak je pravdou. Samozřejmě jsou zde data ČSÚ použita, ale na rozdíl od ostatních informačních zdrojů s podobnou problematikou, je zde několik pro uživatele důležitých aspektů:

  • Data jsou publikována tak, aby zobrazovala vývojové trendy, tedy delší časové období. To je u projektů důležité, vždy musíme zdůvodnit vývojový trend, který chceme projektem změnit (nejčastěji k lepšímu).
  • Data jsou zpracována a členěna po krajích, každý kraj je zpracován jednotným přehledným způsobem.
  • Data jsou průběžně aktualizována z prostředků MMR ČR, aktualizace je prováděna terénním šetřením tam kde to jde, aktualizace je čtvrtletní.
  • Data jsou tu k prezentování navržena týmem s dlouholetou praxí v přípravě projektů, data jsou tedy zpracována ve formě snadno použitelé pro přípravu projektů. Prezentovány jsou i data těžko dostupná (rozvojové plochy ÚPD, území chráněných krajinných oblastí různých druhů, maloplošných i velkoplošných, staré průmyslové zóny apod.), ale o to více potřebná.

 

Praktické příklady a upozornění na zajímavosti zde uvedených informačních zdrojů budou předmětem našeho seriálu článků. Postupně si ukážeme:

  1. Databázi vyhlášených dotačních titulů,
  2. Databázi regionálních informací
  3. Mapový server
  4. Profesionálně zpracované přehledové mapy v geografickém informačním systému

 

 

 

Cílem je představit zde publikované informační zdroje jako náměty pro Vaše rozvojové projekty.

 

Celkem jde o 13 krajských samostatných regionálních informačních servisů (mimo Prahu) v jednotné struktuře dat, 2 turistické weby RIS Šumava (v české a německé verzi) a RIS Beskydy (v české a polské verzi) a soustavu Vyhledávačů z dostupných databází RIS.

 

Z kombinací dat obou systémů vytváří CRR ČR unikátní mapové kompozice o čerpání peněz z programů EU, propagační postery a jiné materiály. Tyto si může zájemce jednoduše stáhnout do svého počítače.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: