Regionální informační servis - Mapy ke stažení - Závěr

Regionální informační servis – Mapy ke stažení

5. část

Jedním z významných výstupů Regionálního informačního servisu (www.risy.cz) jsou mimořádné kvalitně zpracované mapové výstupy související s projektovým magementem a přípravou projektů. V následujících řádcích jsou popsány tématické mapy a výstupy jako příklady podkladů možného využití při přípravě projektů. Profesionálně zpracovaných map je neuvěřitelný počet okolo 100. Pro naši „krátkou exkurzi“ do prostředí těchto vynikajících dat si vybereme jen některé, ty s velkým vypovídajícím potenciálem:

 

  • Turistické regiony – jsou pro rozvoj a hlavně podporu turisticky zaměřených projektů klíčovou informací. Důležité je to hlavně pro zpracování rpůzných statistických přehledů a turisticky využitelných cílech, různé počty návštěvnosti, přenocování turistů apod. Ovšem problém při zpracování těchto přehledových informací je v tom, že hranice turistických regionů vůbec neodpovídají hranicím nějakých standardních administrativních celků (okres, obec). Proto znalost hranic a území turistických regionů je velmi důležité, příslušné statistiky si musí projektový manažer zpracovat sám podle této mapy.

 

 

  • Územní působnost členských obcí Euroregionů . Euroregiony jsou významným zdrojem podpory rozvojových projektů díky tomu, že administrují Fond malých projektů operačního programu Cíl 3. Ale podmínkou pro možné čerpání z tohoto programu je realizace projektu na území Euroregionu a to jak na území v ČR, tak na území přes hranice, kde je nutné mít partnera, který bude realizovat „zrcadlové“ aktivity projektu. Z obrázku je dobře patrné, že území Euroregionu, které je tvořeno územím členských obcí vůbec není souvislé, území je roztříštěné tak, jak některé obce jsou členy a jiné naopak členy nejsou. Proto je nutné mít přehled, do kterého Euroregionu chceme dát žádost o realizaci svého projektu a kde končí území v zahraničí, kde je možné ještě hledat vhodného partnera svého projektu.

 

 

 

  • Prostorová interpolace finančního dopadu projektů z programů realizovaných v letech 1994 - 2006

Tato mapa je až neuvěřitelně neznámá a snad právě proto je poměrně častým tématem diplomových prací studentů její vytvoření. Přesto je volně k dispozici a je zpracována velmi kvalitně s velkou vypovídající hodnotou.

I projektovým manažerům mohou zde uvedená data pomoci při prosazování a přípravě jejich projektů. Z mapy se totiž dá velmi snadnou zjistit kolik dotačních prostředků bylo profinancováno pro jednotlivé obce. Z této informace lze potom získat základní přehled jaké typy projektů a v jaké výši byly v okolí realizovány, kam šlo nejvíc prostředků a kam zase žádné prostředky nešly. V tabulce nejsou tyto rozdíly až zase tak patrné, nemají takovou vypovídající hodnotu.

 

  • Průběh čerpání SF 2007-2013 - objem financí

Závěrem našeho miniseriálu ještě drobný výhled do budoucna pro všechny projektové manažery co začínají a nebo budou začínat projekt. Níže je přehledová mapka průběhu čerpání strukturálních fondů v tomto programovém období, které bude končit rokem 2013. V této souvislosti upozorňuji, že toto programové období sice končí rokem 2013, ale projekty zahájené v roce 2013 budou průběžně dobíhat ještě dva roky až do roku 2015.

Mnohem důležitější informace vyplývající z mapičky je, že příští programové období bude zahájeno rokem 2014, ale stejným způsobem jako to, které začalo roku 2007. Tedy bude zahájeno tím, že se budou pozvolna zveřejňovat výzvy k podávání žádostí, to spíš až tak ke konci roku, ale především první platby budou až roku následujícího, tedy roku 2015! Podobně jako tomu bylo roku 2008.

Příloha: