Regionální informační servis - Databáze vyhlášených dotačních titulů - 2. část

Regionální informační servis - Databáze vyhlášených dotačních titulů

 

K dispozici jsou údaje a informace o vyhlášených a aktuálně dostupných dotačních titulech programů podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů (EU), které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).

 

Pramen: http://www.risy.cz/cs/dotace

 

Databáze programů je doplňována průběžně a to pravidelně každý týden (vždy v pondělí). Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele.

V této souvisosti je důležitá terminologie, co je myšleno pod pojmem dotační titul. Jedná se o zvěřejněnou, vyhlášenou výzvu k podání žádosti o finanční podporu. Protože v rámci vyhlášené výzvy se může jednat i o několik dílčích oblastí podpory, každá priorita, zaměření nebo oblast podpory apod. (v každém programu to může mít jiné pojmenování), je uvedena samostatně.

Dotační tituly jsou zvěřejňovány podle vybraných kategorií, které byly zvoleny s ohledem na praktické využití. Jsou to především tzv. tématické oblasti:

Životní prostředí, Infrastruktura, Lidské zdroje, Inovace, Cestovní ruch, Vzdělávání, Energetika, MSP, Průmysl, Zemědělství, Nestátní neziskové organizace, Sociální problematika, Přeshraniční spolupráce a Kultura.

Samozřejmě, život není jednoduchý a praxe bývá jiná a nelze ji dost dobře škatulkovat. Proto pokud není tématická oblast jendoznačně definovatelná, je uvedena ve více kategoriích. Dobrým příkladem je třeba výzva OPVK - Prioritní osa 1, oblast podpory 1.2, kde v rámci této oblasti podpory budou podporovány projekty, jejichž aktivity se soustředí převážně na děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. To je potom oblast vzdělávání a oblast sociální.

 

 

Obrázek ukazuje menu pro vyhledávání vhodných dotačních titulů. Je možno zadat hledanou frázi nebo využít některého menu s předem definovanými položkami podle potřeby uživatele. Vždy je pod tabulkou menu pro vyhledávání uveden termín poslední aktualizace databáze.

Podobným způsobem je možné vyhledávat podle kategorie žadatele, tedy druhu právní subjektivity, umístění realizace projektu a kategorie území.

Ukázka způsobu zpracování výstupu vytříděného dotačního titulu

 

Výhody zde zveřejněných dotací jsou:

-       zdarma dostupné

-       průběžná a pravidelná týdenní aktualizace

-       pokud není zadáno žádné kritérium pro vyhledávání, jsou zobrazeny všechny publikované dotační tituly

-       popis obsahuje přímé odkazy na WWW stránky programu kde jsou podrobné informace a formuláře či dokumentace ke stažení

-       databáze obsahuje jen aktuální výzvy, ukončené jsou automaticky vymazány

Databáze je uživateli poměrně dost vyhledávaná, je to v současné době jediný volně dostupný (nekomerční) zdroj informací o dotacích.

 

 

 

 

Příloha: