Recenze kniha Začínáme řídit projekty

 

zdroj:

http://www.mira-vlach.cz/kniha-zaciname-ridit-projekty

 

Shrnutí: Kniha Začínáme řídit projekty od Jamese Taylora je vhodným úvodem do řízení projektů. Její kvalitu bohužel trochu snižuje neodborný český překlad, který bude místy plést nejen začátečníka.

 

Dokud jsem nenarazil na knihu Začínáme řídit projekty od autora Jamese Taylora (vydal Computer Press, 2007, 1. vydání), tak jsem v podstatě nevěděl o žádné knize v češtině, která by byla určena jako úvod do projektového řízení. Je pravda, že i tato kniha je asi určena hlavně lidem, kteří mají o projektové řízení profesionální zájem, spíše než laikům, kteří by jen potřebovali poradit se svými několika osobními projekty. I pro ty však může být prolistování knihou zajímavé, pokud si z ní dokážou vzít to užitečné.

 

Hlavní výhody knihy vidím v tom, že je stručná, psaná na základě osobní zkušenosti, doplněná o vlastní postřehy (což ji činí mnohem čtivější) a vhodně představuje základní témata v únosném rozsahu. Autor se nesnaží čtenáře hned naučit vše, co by mohl někdy při řízení projektů potřebovat. Výborné je, že věnuje nadprůměrnou pozornost tzv. měkkým dovednostem, které manažer projektů při své práci potřebuje – komunikace, vyjednávání, vedení kolektivu, řešení konfliktů apod. Autor knihy vychází ze standardu PMI (resp. PMBOK). Pro přehled hlavních kapitol se můžete podívat na recenzi knihy na portálu AKA Monitor.

 

Kvalitu knihy bohužel snižuje překlad, který mi místy opravdu zamotával hlavu a pak jsem se musel pracně domýšlet, o čem odstavec vlastně je. Některé kostrbaté a nicneříkající věty možná pocházejí už z originálu, ale minimálně ve dvou případech šlo o vyloženě špatně přeložené odborné názvy. Např. na straně 143 se píše o zdroji řízení, přičemž z kontextu je zřejmé že v originále šlo nejspíše o "resource management" a tedy činnost řízení zdrojů. Stejně tak na straně 87 je "baseline" přeloženo jako základní linie, ačkoliv v češtině se běžně používá termín směrný plán. Doufejme tedy, že překlad projde do příštího vydání pozornou revizí. V této souvislosti upozorňuji na česko-anglický slovníček projektového řízení, který nedávno uvolnila SPŘ a který se snaží překlady sjednotit.

 

 

Přečtení knihy doporučuji i přes tyto drobné chyby. Pokud však při čtení narazíte na něco, co vám moc nebude dávat smysl, nehledejte v tom jako já nutně nějaký hluboký význam a klidně to rychle přejděte. Potřebujete-li knihu s přesnou terminologií, potom doporučuji spíše o něco podrobnější knihu Řízení projektů (autor Milton D. Rosenau), kde dělal odbornou korekturu pan Zdenko Staníček.