Projektové řízení na stranách knih 1. část

Projektové řízení na stránkách knih 1. část

Staženo: 15. 5. 2012

 

http://www.systemonline.cz/rizeni-projektu/recenze-projektove-rizeni-na-strankach-knih.htm

 

Recenze: Projektové řízení na stránkách knih

Drahoslav Dvořák: Řízení projektů – nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office


Projektové řízení je termín, se kterým se v manažerské praxi setkáváme velmi často. Kniha Řízení projektů – nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office se primárně nezaměřuje na metodiku projektového řízení ani na ovládání softwarových nástrojů (v tomto případě Microsoft Project). Její cílovou skupinou jsou manažeři, kteří projektové řízení chtějí využívat ve své každodenní praxi a potřebují se seznámit s jeho klíčovými principy.

Řízení projektů lze vnímat jednak jako souhrn metod a nástrojů napomáhajících ke splnění cíle projektu, přičemž projektový cíl je chápán ve smyslu tří parametrů: kvalita, čas a cena. Druhým přístupem je implementace projektového řízení jako strategie vedení společnosti s výraznou orientací na konkrétního zákazníka.
První část publikace popisuje projektové prostředí, radí jak rozpoznat akce, u nichž je použití projektového řízení smysluplné, definuje a popisuje pojmy, jako jsou iniciace projektu, pracovní prostor projektu, priorita projektu, proveditelnost a realizovatelnost, plánování projektu a projektové dimenze – čas a náklady. Je tu rovněž jasně popsán rozdíl mezi metodikami CPM (Crirtical Path Method) a CCPM (Critical Chain Project Management). Pro každou z hlavních oblastí je vždy v závěru kapitoly definováno manažerské desatero.
Ve druhé části je představena celá řada praktických ukázek v produktu Microsoft Project 2007 a kompatibilních programech Microsoft Office 2007, které souvisí přímo s konkrétním založením, sledováním, řízením a ukončením projektu. Tyto ukázky jsou věnovány vlastnímu harmonogramu, milníkům, zdrojům, nákladům, kalendáři a detailní práci s těmito objekty projektového řízení. Závěr knihy obsahuje ještě přílohy věnované pokročilým technikám Microsoft Project 2007, administraci Microsoft Office Project Serveru 2007 a souvisejícím produktům Windows SharePoint Services 3.0 a Microsoft Office SharePoint Server 2007.
Kniha je přehledně strukturovaná a jazyk jednotlivých kapitol je velmi srozumitelný. Pro její četbu postačuje znalost základních termínů z oblasti podnikové ekonomiky a běžná úroveň ovládání produktů Microsoft Office.

Steve McConnell: Odhadování softwarových projektů

Každý, kdo někdy pracoval v oblasti vývoje a implementace softwaru, tu otázku slyšel: Do kdy to můžeme stihnout? Odpovědi na tuto i jiné otázky jsou obsaženy v publikaci Odhadování softwarových projektů s podtitulem Jak správně určit rozpočet, termíny, zdroje.

 

Autor publikace, známý softwarový inženýr a autor několika bestsellerů Steve McConell zde neprezentuje suchou teorii a akademické poučky, ale předkládá souhrn typů a rad, které se zaměřují na správné odhadování a následné plánování softwarových projektů. Odhadování a plánování spolu totiž souvisí, ale není to totéž. Odhadování je nezaujatý, analytický proces, zatímco plánování je již zaujaté, jedná se o proces hledání cíle. Toto je jeden ze základních rozporů mezi manažery a vedoucími projektů. Manažeři často vyžadují odhad, který automaticky považují za závazek, což vede k řadě nedorozumění a nenaplněných očekávání.
Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na základní principy odhadování – odhad jako vyjádření pravděpodobnosti, definice „dobrého odhadu“, podhodnocení a nadhodnocení, chyby v odhadech a působení lidského faktoru. I tyto na první pohled teoretické pojmy jsou doprovázeny řadou srozumitelných příkladů a testů.
Další část publikace se věnuje rozboru vlastních softwarových projektů, které jsou předmětem odhadu – zkoumá je z hlediska velikosti, druhu vyvíjeného softwaru, použitého programovacího jazyka a dalších vlivů. Velký prostor je věnován vlastnímu výpočtu kalkulací a metodám, které je při tom možné využít – kalibrace a historická data, úsudky expertů, dekompozice a zpětné skládání, analogie, fuzzy logika a další. Jedna z kapitol pojednává přímo o softwarových nástrojích pro odhadování, včetně doporučení a odkazů na konkrétní produkty.
Závěrečné kapitoly popisují způsoby vyjednávání, řešení problémů a tzv. politické vlivy na odhady softwarových projektů. Znovu je zde akcentován rozdíl mezi vyjednáváním o odhadech a vyjednáváním o závazcích.
Celá kniha je i přes poměrně abstraktní téma mimořádně čtivá, jednotlivé kapitoly jsou doplněny celou řadou praktických ukázek. Určitě by si ji neměla nechat ujít ani jedna ze stran, které participují na softwarových projektech – manažeři, vedoucí projektů i samotní vývojáři.

Jiří Löffelmann