Projekt Inkluzivním vzděláváním k autenticitě prostředí MŠ

 

Projekt Inkluzivním vzděláváním k autenticitě prostředí MŠ

 

Od ledna tohoto roku sdružení Step by Step ČR ve spolupráci s Plzeňským krajem realizuje projekt určený učitelkám mateřských škol. Do projektu je zapojeno 20 školek a 40 pedagogů jak z Plzně, tak mnoha menších měst a vesnic Plzeňska. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

Hlavním cílem projektu je pomoci učitelkám s individualizovanou výchovou, i když tomu současná praxe tříd plných dětí příliš nepomáhá. Umět správně pozorovat, ze svého pozorování vyvodit konkrétní kroky a připravit ve školce takové podmínky, které by vyšly dítěti vstříc – to je skutečné umění. Tyto dovednosti a mnohé další paní učitelky v průběhu ročního projektu  trénují. Jako zkušenější kolegové jim v zavádění změn do vlastní praxe pomáhají mentoři, jejichž službu projekt také nabízí.

„Od začátku bylo patrné, že se do projektu hlásí učitelé, kteří jsou motivovaní a otevření, chtějí na sobě pracovat a mají zájem věci kolem sebe měnit. To byl slibný začátek a již po prvním měsíci se nám spolupráce podařila dobře nastartovat. Spokojení nejsme jenom my, ale také samotné paní učitelky,“ říká koordinátorka projektu Iveta Pasáková.

Vzdělávací aktivity byly vystaveny tak, aby odpovídaly potřebám praxe a reagovaly na specifika regionu. Proto se například na vzdělávacích seminářích mnoho hodin věnovalo tématu multikulturální výchovy v mateřských školách a  studiu mechanismu vzniku předsudků a utváření postojů k stereotypy nejvíce zatíženým skupinám.

V projektu se ale nezapomíná také na to, že i učitelé mají své potřeby. Projekt proto odstartoval kurz osobnostního rozvoje, který vycházel z předpokladu, že jedině spokojená a odpočinutá paní učitelka může vychovávat spokojené a vyrovnané děti. „Poprvé jsem na semináři, kde můžu pozorovat a zkoumat sama sebe, nikoli ty druhé,“ neskrývá své překvapní paní učitelka z mateřské školy v Mirošově. Účastnice semináře hledaly odpovědi na otázky jaké jsou jejich opravdové potřeby, ale také limity, kde mohou nalézt zdroje vnitřní energie nebo jak správně relaxovat.  

Projekt se nachýlil do své druhé poloviny a už nyní je jasné, že plní svůj účel. Paní učitelky oceňují růst v profesní i osobní oblasti a mají snahu předávat to, co se naučily, svým kolegyním, rodičům, ale hlavně dětem.