Neúspěchy a problémy v projektech

Ing. Mira Vlach

zdroj:

http://www.mira-vlach.cz/neuspechy-a-problemy-v-projektech

 

Shrnutí: Neúspěšné a problémové projekty poskytují mnoho možností pro ponaučení, ale informace o nich se hůře shánějí, protože svými neúspěchy se nikdo moc nechlubí.

projektu se často říká, že je úspěšný, když je dosaženo předpokládaného výsledku v plánovaném rozpočtu, v předem stanoveném termínu, při dosažení spokojenosti klienta. Mnohem zajímavější však může být podívat se na neúspěšné projekty a problémy v projektech. Kromě toho, že poukazují na to, v čem je kvalitní řízení projektů užitečné, tak nás mohou naučit mnoho o tom, na co bychom si měli dávat pozor.

Exemplárně neúspěšné projekty jako vítané sousto pro tisk

Asi nejviditelnější jsou ty neúspěšné projekty, o kterých píší noviny a dostanou se do zpráv televizí. Většinou jde o větší projekty, často se státní účastí nebo týkající se nějakým způsobem veřejnosti. Mnoho manažerů si může myslet, že se jich podobné problémy netýkají, každý však může udělat podobné chyby v menším měřítku. Zde je jen několik příkladů z mnoha:

 • Družice Mars Climate Orbiter, vesmírný projekt za stovky miliónů dolarů, při kterém družice shořela v atmosféře Marsu jen proto, že jedno ze středisek mylně vysílalo letové instrukce ve špatných jednotkách.
 • Hotel Hyatt Regency v Kansas City, ve kterém se v roce 1981 během večírku zřítily v hale dvě lávky, zabily 114 lidí a mnoho dalších zranily. Příčinou byla chybná konstrukce a návrh lávek.
 • Příliš nízký tunel ve Varšavě, kterým neprojely vlaky jen proto, že koleje byly položeny příliš vysoko. Vysvětlení znělo, že dělníci pokládající koleje nekomunikovali se stavebním týmem.
 • Švédská vlajková loď Vasa, která se v 17. století potopila po pár kilometrech hned na své první plavbě po spuštění na moře a slavnostní salvě. Příčinou byla nestabilita a nežádoucí změny v průběhu stavby.
 • Millennium Bridge v Londýně, který byl otevřen k roku 2000 a kvůli nadměrnému houpání pod nohami turistů byl zase brzy uzavřen na dva roky oprav.

Samozřejmě není snadné hodnotit zpětně řízení cizího projektu. Přesto se však chybám dá často předejít a některé z uvedených příkladů poukazují, ženěkdy o neúspěchu rozhodují snadno přehlédnutelné maličkosti. Tato kategorie neúspěšných projektů nejlépe ukazuje kam projekt vedou pochybení při řízení projektů.

Běžné problémy v projektech

Zatímco zřejmý neúspěch projektu, podobný těm zmíněným, poznáme snadno, ve většině projektů se potkáváme s mnohem menšími problémy. Tyto problémy jsou možná méně výrazné, o to však častější. Neohrožují vždy celý projekt a nemusí být tak očividné, přesto výrazně snižují efektivitu projektů – ať už z hlediska peněz, pověsti realizačního týmu, spokojenosti zákazníka nebo pracovníků atp. Právě pro udržení firemní pověsti a dobré pracovní morálky může ze strany samotného vedení existovat snaha problémy moc nevytahovat ani vnitrofiremně, natož na veřejnosti. To je pochopitelné, chyby se tak však často opakují i v dalších podobných projektech.

Příklady častých problémů jsou:

 • Práce na poslední chvíli, často se zpožděním, s příplatkem nebo bez možnosti úspor (příplatek za přesčasy, expresní dodávky atp.)
 • Reklamace/předělávky – kvůli časovému presu se snižuje kvalita prací, práce se buď předělávají ještě před dokončením, nebo je projekt sice dokončen včas, ale později se řeší reklamace a projekt může být nakonec až ztrátový
 • Nevhodný výběr produktu, popř. jeho nevhodné zavedení do provozu. Firma si např. nechá dodat webové stránky nebo informační systém a brzy zjistí, že jí vlastně nevyhovuje a předčasně kupuje totéž znovu
 • Nevýhodné smluvní podmínky s dodavateli – podrobnosti smlouvy jsou řešeny až když nastanou problémy a často jsou nevýhodné pro zadavatele (rozsah služby, odpovědnost za reklamace, zpoždění atp.)
 • Původně zamýšlené řešení nevyhovuje/nefunguje a hledá se dodatečně jiné, což má za následek zdržení a větší náklady
 • Promarněná příležitost získat nadšeného klienta – zakázka/projekt sice dopadne z pohledu dodavatele v pohodě, ale zákazník není zcela spokojen a nedoporučí ho dále kvůli drobným problémům
 • Interní projekt vyšumí do ztracena s neurčitým výsledkem, jen natolik, aby mohl být vyškrtnut ze seznamu úkolů zadaných vedením (např. změna procesů ve firmě), často bez ohledu na to, zda bylo dosaženo nějakých přínosů
 • Mrhání zdrojů na nerealizovatelném projektu, který vychází ze špatných předpokladů
 • Tříštění sil na příliš mnoha projektech souběžně
 • Produkt projektu nezohledňuje požadavky následného provozu na údržbu– výsledek projektu je bezvadný, ale v provozu se ukáže, že údržba je obtížná až nemožná. Např. servisní otvor v nové koupelně je natolik malý, že výměna vodoměru nebo ventilu po pár letech si vyžádá bourání dlaždic a jeho zvětšení – což je platba navíc a nutnost mít náhradní dlaždice.

Protože u mnoha projektů není často předem upřesněno, čeho se chce dosáhnout, mnohem hůře se pak i posuzuje nakolik došlo k odchýlení od původních záměrů a jestli byl projekt úspěšný nebo ne.

Úspěšnost projektu je pak důležitá hlavně proto, že lze položit rovnítko mezi úspěšností a úsporou resp. lepšími přínosy. Ponaučení z každého projektu je jedním ze základních nástrojů jak zvyšovat úspěšnost budoucích projektů.