Ekologická měření v praxi

VÍCE JAK 350 DĚTÍ POZNÁVALO DVA ROKY PŘÍRODU V KRUŠNÝCH HORÁCH

Schola Humanitas v Litvínově a Vzdělávací a rekreační centrum Lesná v Krušných horách společně připravili projekt s názvem „Ekologická měření v praxi, odborné kompetence žáků.“

Projekt byl zahájen v září 2009 tvorbou osmi výukových modulů zahrnujících tematiku Krušných hor v širokém spektru témat dotýkajících se problematiky lesnictví, zemědělství, geologie, meteorologie, chráněných druhů, GPS a GIS ekologického mapování nebo třeba astronomie a sportu. Vytvořené výukové texty a pracovní sešity od té doby slouží žákům a učitelům, kteří se zúčastnili některého z devatenácti realizovaných pobytů.

  • Projekt „Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků“ představuje ucelený vzdělávací program připravený pro cílovou skupinu žáků základních a středních škol v Ústeckém kraji.
  • Aplikací vzdělávacích programů v praxi dochází ke zlepšení znalostí, dovedností a osobního portfolia žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj a zdravý životní styl.
  • Hlavním přínosem projektu je nastartování osobního vztahu každého jednotlivce z řad cílové skupiny žáků za kvalitu svého života a kvalitu života ve svém okolí.

Přidanou hodnotou projektu bylo využívání množství moderních výukových pomůcek využitelných při práci v laboratoři, ale hlavně v terénu. Téměř 350 žáků tak měla možnost pozorovat přírodu Krušných hor dalekohledy, zkoumat a bádat při práci s mikroskopem, vytvářet si vlastní preparáty, vyhledávat informace na internetu a připravovat z nich zajímavé prezentace. V projektu byla také připravena pozorování večerní oblohy s osobním planetáriem, práce v terénu s GPS přístroji, lesnická měření a aktivity v nově vzniklém geoparku.

Projekt „Ekologická měření v praxi - odborné kompetence žáků“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nositelem projektu byla Schola Humanitas v Litvínově ve spolupráci s partnerem projektu Vzdělávacím a rekreačním centrem Lesná.

 

Realizováno bylo celkem 19 pětidenních pobytů, vždy cca pro dvaadvacet žáků a učitele. Uskutečněny byly také celkem 2 diseminační praktické konference pro učitele, pomůckami byla vybavena Schola Humanitas i Vzdělávací a rekreační centrum na Lesné. Tyto pomůcky nyní slouží k dalšímu využívání po skončení realizace projektu.

Další možná využitelnost projektu

Projekt byl ukončen 31. 8. 2011. Získaný materiál a bohaté zkušenosti, nakoupené pomůcky a vytvořené výukové moduly jsou stále k dispozici pro školy a školská zařízení i v době po skončení projektu. Nositel projektu i jeho partner nabízejí realizace výukových a vzdělávacích pobytů pro školy a školská zařízení na základě objednávky a domluveného termínu.

 

Ve Vzdělávacím a rekreačním centru na Lesné se mohou žáci seznámit s Krušnými horami, využít přilehlé lesy a louky k plnohodnotnému environmentálnímu programu. Ve Vzdělávacím centru je k dispozici plně vybavená učebna s počítači, interaktivní tabulí, odbornými pomůckami, digitální meteorologická stanice, nechybí výukový altán ve venkovním prostředí, geopark, arboretum a dětské hřiště s dřevěnými herními prvky.


Popis vlivu projektu na životní prostředí

Realizací vzdělávacích nabídek projekt přímo nepřispěje aktivně a zásadně v oblasti ochrany přírody, krajiny či životního prostředí. Může však velmi efektivně, kvalitně a přijatelnou formou přiblížit smysl ochrany přírody a životního prostředí dětem. Vhodnou formou, na základě využití atraktivních pomůcek, v příjemném a zajímavém prostředí Krušných hor a díky proškoleným lektorům se může tato snaha odrazit v chápání této problematiky v širším měřítku mezi dětmi.

 

Projekt Ekologická měření v praxi umožnil třídním kolektivům či vybraným jedincům v rámci škol kvalitní a atraktivní program v horském prostředí. Kromě znalostí a upevnění kamarádským vazeb si tak žáci odvezli i mnohé zkušenosti jak se chovat v horách. Někteří žáci se totiž s drsnými podmínkami hor či náročnou zimou setkali poprvé.

Zpětná vazba potvrdila úspěšnost projektu. Do hodnocení žáků se promítlo i případné nevlídné počasí či nezkušenost žáků s pobytem v horách, nicméně průměrná známka pobytu od všech 350 žáků činila 1,5.    

 

Nositel projektu Schola Humanitas i projektový partner Vzdělávací a rekreační centrum Lesná od té doby pracují na realizaci obdobných projektů se stejným významným dopadem v této oblasti Krušnohoří. Více informací o těchto subjektech a jejich aktivitách naleznete zde:

 

Další aktivity a projekty v Krušnohoří připravují tyto subjekty:

 

Internetové stránky jiných projektů těchto subjektů:

 

Mgr. Dana Waldsteinová, lektorka projektu