Pozvánka na vzdělávací modul G: „Řízení kvality, kontroling, rizika“

Ve dnech 16. - 18. ledna 2012 bude probíhat další prezenční školení pro projektové manažery v rámci projektu PM 250+. Tématem Modul G je Řízení kvality, kontroling a rizika.

Ve dnech 16. - 18. ledna 2012 bude probíhat další prezenční školení pro projektové manažery v rámci projektu PM 250+. Tématem Modul G je Řízení kvality, kontroling a rizika. Lektorem modulu bude Doc. Branislav Lacko, CSc. Modul C se skládá z e-learningového studia a prezenčního semináře. E-learning pro přihlášené účastníky modulu E byl otevřen 6. ledna 2012. Uzavřen bude 26. ledna 2012.

Každý účastník modulu má navíc nárok na 1 osobní konzultaci ke zvolenému modulu v oblasti projektového řízení. Konzultace budou probíhat v Telči v rámci prezenčního semináře.

Školení bude probíhá ve Vzdělávacím a kulturním centru v Telči.