Pozvánka na třetí školení Modul E Finance a finanční nástroje

Ve dnech 28. - 30. listopadu 2011 bude probíhat další prezenční školení pro projektové manažery v rámci projektu PM 250+. Tématem Modul E jsou Finance a finanční nástroje.

Ve dnech 28. - 30. listopadu 2011 bude probíhat další prezenční školení pro projektové manažery v rámci projektu PM 250+. Tématem Modul E jsou Finance a finanční nástroje. Lektorem modulu bude Ing. Jiří Krátký. Modul E se skládá z e-learningového studia a prezenčního semináře. E-learning pro přihlášené účastníky modulu E byl otevřen 18. listopadu 2011.

Každý účastník modulu má navíc nárok na 1 osobní konzultaci ke zvolenému modulu v oblasti projektového řízení. Konzultace budou probíhat v Telči v rámci prezenčního semináře.

Školení bude probíhat ve Vzdělávacím a kulturním centru v Telči.