Pozvánka na druhé školení Modul D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpor

Ve dnech 8. - 10. listopadu 2011 bude probíhat další prezenční školení pro projektové manažery v rámci projektu PM 250+. Tématem Modul D bude Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpor

Modul D se skládá z e-learningového studia a prezenčního semináře. E-learning pro přihlášené účastníky modulu D byl otevřen 29. října 2011.

Každý účastník modulu má navíc nárok na 1 osobní konzultaci ke zvolenému modulu v oblasti projektového řízení. Konzultace budou probíhat v Telči v rámci prezenčního semináře.

Školení bude probíhat ve Vzdělávacím a kulturním centru v Telči.