Pozvánka na další školení Modul C Řízení změn

Ve dnech 12. - 14. prosince 2011 bude probíhat další prezenční školení pro projektové manažery v rámci projektu PM 250+. Tématem Modul C je Řízení změn.

Ve dnech 12. - 14. prosince 2011 bude probíhat další prezenční školení pro projektové manažery v rámci projektu PM 250+. Tématem Modul C je Řízení změn. Lektorem modulu bude Ing. Ondřej Cingl. Modul C se skládá z e-learningového studia a prezenčního semináře. E-learning pro přihlášené účastníky modulu E byl otevřen 2. prosince 2011. Uzavřen bude 24. prosince 2011.

Každý účastník modulu má navíc nárok na 1 osobní konzultaci ke zvolenému modulu v oblasti projektového řízení. Konzultace budou probíhat v Telči v rámci prezenčního semináře.

Školení bude probíhat ve Vzdělávacím a kulturním centru v Telči.