Pozvánka na 5. ročník mezinárodní konference ICOLLE

Ve dnech 17. až 18. září 2013 se koná 5. ročník mezinárodní konference ICOLLE v Kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách
   pod záštitou MŠMT, dále hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a v neposlední řadě rektora Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. Hlavní tématem konference je: "Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol". Konference je realizována v rámci řešení projektu „Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě studia“ (č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/18.0017) bez účastnického poplatku. Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách konference http://icolle.mendelu.cz/