Poptávka po službě „Zpracování Metodiky věcného auditu projektu“

Národní institut pro další vzdělávání v souvislosti s realizací projektu Projektový manažer 250+ poptává zpracování Metodiky věcného auditu projektu.

Národní institut pro další vzdělávání v souvislosti s realizací projektu Projektový manažer 250+ poptává zpracování Metodiky věcného auditu projektu.

Jde o dílčí aktivitu určenou k pilotnímu ověřování u cílové skupiny projektu, jejíž cílem je poskytnout projektovým manažerům ve školství efektivní nástroj pro vlastní auditní proces zaměřený na věcnou stránku řízení projektu. Na základě zpracované metodiky realizují projektoví manažeři věcný audit projektu buď mezi sebou navzájem, nebo sami sobě.

Cíl zakázky:

Vypracovat Metodiku věcného auditu projektu (dále jen MVAP) pro projektové manažery
ve školství jako vhodného nástroje k vlastnímu přezkoumání a vyhodnocení aktuálního
stavu realizace projektu.

Cena zakázaky:

max. 73. 900 Kč bez DPH

Více naleznete v příloze.