Ověřování kompetečního profilu ukončeno

Možnost ověřování úrovně kompetenčního profilu projektového manažera ve školství v rámci projektu Projektový manažer 250+ skončila.

Vstupní aktivita Ověření aktuální úrovně kompetencí PM ve školství a zpracování osobního plánu rozvoje PM byla ukončena.

 

Realizace aktivity probíhala od 22. 11. 2010 – 28. 2. 2011.

 

Touto vstupní aktivitou si řídicí pracovníci škol v roli projektových manažerů mohli individuálně ověřit svoji aktuální úroveň kompetencí (schopnosti, znalosti, dovednosti) potřebných k efektivnímu řízení projektu.

 

Bylo zaregistrováno přes 330 zájemců.

 

V rámci aktivity byla vytvořena Metodika ověřování, která vychází z mezinárodního kompetenčního standardu International Project Management Association IPMA (www.ipma.cz) ve verzi 3 (IPMA Competence Baseline 3).

O výsledcích aktivity, průběhu realizace a výstupech se můžete dočíst v e-Zpravodaji, který vyjde ve 2.polovině března a bude zaslán všem registrovaných uživatelům portálu a přihlášeným zájemců na jednotlivé aktivity projektu PM 250+.