Osobní koučink

Osobní koučink PM

Projekt Projektový manažer 250+ byl ukončen k 30. 11. 2012 a s ním i tato aktivita!

 

Jedná se o vysoce specializovanou podporu rozvoje lidí. Projektovému manažerovi byl za přesně stanovených podmínek přiřazen osobní kouč, který koučovaného odborně vedl od reflexe aktuální situace k dalšímu konkrétnímu postupu za stanovenými cíli.

 

V rámci projektu byl nabízen tzv. čistý koučink, který se vyznačuje tím, že kouč nezaujímá roli poradce, ani hodnotitele, neuplatňuje vlastní názory, je emocionálně neutrální a samotný koučovaný je plně zodpovědný za obsah. Osobní koučink probíhal v místě bydliště nebo na pracovišti koučovaného, jednalo se o 2 sezení s koučem.

Realizace aktivity: 1. 10. 2011 – 29. 2. 2012

 

Co je to koučink

Definic, co je to koučink najdeme při zadání tohoto slova do vyhledávače na internetu nespočet. Všechny však mají jedno společné, a to informaci, že koučink je rozvojový nástroj, který pomáhá klientům rozšířit svoje DUO (Důvěru, Uvědomění, Odpovědnost). A kouč je průvodcem klienta na této cestě.

Kořeny koučinku můžeme nejspíše vysledovat v humanistické psychologii šedesátých let minulého století. Ta na člověka už neshlížela jako na pouhý "raneček pudů“, ale zkoumala ho jako zdravou osobnost a věřila v jeho potenciál a růst. Na základech humanistické psychologie vznikly různé další psychoterapeutické směry, ve kterých koučink také nalézá inspiraci.

Jedněmi ze zakladatelů koučování, ke kterým se hlásí či z nich čerpá celá řada českých koučů, jsou Američan Timothy Gallwey a Angličan Sir John Whitmore. Oba se léta zabývali metodami zvyšování osobní i profesní výkonnosti lidí. V posledních dvaceti letech Gallwey propaguje myšlenkový přístup nazvaný „Inner Game“(vnitřní hra). Vymyslel rovnici V (výkon) = P (potenciál) - i (interference). Ze spolupráce Gallweye a Whitmora vznikl jeden ze základních pracovních nástrojů koučování. Přehledný systém otázek provázaný s dalšími metodami vedení lidí, který J. Whitmore nazval GROW (Goals - cíle, Reality - realita, Options - možnosti řešení, Will - vůle, akční plán), podle toho jakými fázemi vývoje klient při koučování prochází. Kouč pracující tímto způsobem, vede klienta k odpovědím, kterými si klient ujasní své cíle, vize či projekty a nakonec najde cestu jak je dobře uskutečnit.

Podstata koučování však není v modelu GROW. Podstata koučování je v tom, že díky dobře kladeným otázkám si klient dělá „jasno“. Díky tomu je pak schopen a ochoten kvalitně se rozhodovat o dalším postupu, a za toto rozhodnutí přijímá plnou zodpovědnost. Kvalitní rozhodování následně přispívá k vysoké kvalitě a kvantitě výsledků při zachování dalších klíčových parametrů naší výkonnosti, jako jsou rozvoj a radost.

 

Mohlo by Vás zajímat


Uvažujete o osobním koučinku? Máme pro vás zajímavý tip na knihu, která se zabývá koučováním ve škole. Koučování ve školní praxi vydalo nakladatelství Grada již v roce 2009.


Seznamte se s koučinkem. Patříte mezi pedagogickou veřejnost nebo studujete některý z pedagogických oborů? Tak právě tato kniha se může stát vaším průvodcem. Naučí vás jak začlenit koučování mezi nástroje řízení kvality ve škole, pomůže vám řídit kvalitu práce a stanovovat nové rozvojové cíle.

 

Dalším tipem je kniha Koučink od Johna Whitmora

Bestseller uznávaného britského poradce a jednoho z nejvyhledávanějších evropských koučů objasňuje přínos koučování pro uvolňování lidského potenciálu a zvyšování individuální výkonnosti, zkoumá dynamiku rozvoje týmu a rozebírá problematiku koučování v podmínkách globalizace. Nové vydání obsahuje navíc kapitoly věnované "pokročilému" stupni koučování vycházejícímu z emocionální a duchovní inteligence a nástrojů transpersonální psychologie, styčným bodům mezi koučováním a vedením lidí.

 

Aktivitu Osobní koučink zajišťoval Koučink Centrum, s. r. o.

O Koučink Centru

Společnost Koučink Centrum byla založena v roce 1996, a je jednou z mála společností v České a Slovenské republice zaměřených na koučink a všechny služby s koučinkem spojené.

Posláním Koučink Centra je šíření myšlenek koučování, informování o moderních postupech v oboru, přibližování koučinku v komerčních i nekomerčních projektech, předávání špičkového know - how lidem i firmám v ČR a na Slovensku.

Přejeme si, aby koučink, schopnost plně využít své dovednosti, tvořivost a talent při uskutečňování vysněných projektů, byl vlastní každému člověku. Aby se koučovací přístup stal běžnou součástí chování naší společnosti.

 

Společnost Koučink Centrum funguje ve čtyřech divizích:

  • Mezinárodní škola koučinku je určena pro manažery, externí kouče i širokou veřejnost. Její struktura umožňuje, aby absolventi plynule přecházeli do dalších kurzů a zvyšovali si tak svou kvalifikaci.

 

  • Koučink ve firmách - divize Koučink ve firmách je začleněna do mezinárodní sítě Performance Consultants. V jejím čele stojí jeden ze zakladatelů koučinku v Evropě, Sir John Whitmore. Tato divize plně respektuje standardy mezinárodní sítě PCI.

 

  • Inner Focus Sport Academy – IFSA vznikla na základě potřeby sportovních trenérů a koučů. Rozšiřuje know-how v oblasti práce s vnitřními bariérami sportovců. Hlavním cílem je nabídnout trenérům know-how, které vychází z koncepce „Inner Game“ T. Gallweye, který napsal řadu bestsellerů.¨

 

  • Společensky prospěšné projekty KC-DUO – divize má za cíl zprostředkovat koučink a jeho přístupy i lidem a firmám, kteří si nemohou koučování finančně dovolit (neziskové organizace, školy, studenti, senioři, nezaměstnaní). Koučink Centrum se mj. podílelo na realizaci projektu ESF – Stabilizace a reintegrace aktivních seniorů.

Obrázky k článku: 
Osobní koučink