OP VVV byl odeslán do Evropské komise!

Dne 16. července 2014 byl Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) odeslán do Evropské komise.