O šablony pro mateřské a základní školy byl velký zájem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 30. června 2017 výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. financované z OPVVV.

Celkem 1 757 mateřských škol si ve své žádosti o podporu zvolilo v šablonách školního asistenta
a 1 232 pak chůvu. Mimo tyto šablony spojené s personálními náklady byl také velký zájem o šablony zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské (1 577) a matematické (1 441) pregramotnosti. Celkem 1 626 mateřských škol projevilo zájem o sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv a 1 736 mateřských škol o odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí.

Co se týče základních škol, zde byl u personálních šablon opět největší zájem o školního asistenta (1 282) a dále o speciálního pedagoga (606). V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků byl stejně jako u mateřských škol největší zájem o šablony zaměřené na čtenářskou (1 164) a matematickou (1 069) gramotnost. Mezi dalšími šablonami projevily základní školy výrazný zájem o oblast doučování žáků ohrožených neúspěchem (2 149), klubů zábavné logiky a deskových her (1 867) a čtenářských klubů (1 724).

Celá zpráva ke stažení ZDE.