Novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dne 10. 10. 2013 bylo 353. usnesením Senátu schváleno zákonné opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Opatření nabude účinnosti dne 01. 01. 2014.

Bližší informace naleznete na stránkách MŠMT.