Nová kalkulačka indikátorů ke zprávě o realizaci projektu

Byla doplněna kalkulačka indikátorů o tabulku k výpočtu snížení šablony.

Důvodem snížení šablony může být uplatnění ošetřování člena rodiny (OČR) – od 1. dne v personální šabloně nebo uplatnění pracovní neschopnosti (PN) od 15. dne v  personální šabloně. Snížení šablony (aktivity) je možné vykazovat ve zprávách o realizaci (ZoR) od ledna 2018. Na listě  „Výpočet OČR_PN od 15. dne“ je uvedena tabulka, pomocí které škola vypočte výši šablony. Tabulka po zadání požadovaných údajů vypočítá, jak velký úvazek je pracovníkovi krácen a jakou výši šablony je za daný měsíc možné uplatnit v ZoR v IS KP14+.  Nejnižší možné krácení je 0,1 úvazku, protože to je nejmenší jednotka práce schválená pro projekty zjednodušeného vykazování.  Na listě „Krácení šablon“ je uveden bližší postup pro výpočet krácené šablony.

Kalkulačka je ke stažení ZDE