Nabízeme účast v projektu Projektový manažer 250+

Nabízíme účast v projektu Projektový manažer 250+ (PM 250+). Nabídka je určena vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení (mimo hl. město Praha), včetně projektových manažerů.

Pozice „projektového manažera“ je v oblasti školství zatím zcela výjimečnou záležitostí. Přestože je příprava pedagogů na různé „funkce“ samozřejmostí (např. Koordinátor ŠVP, ICT…, výchovný poradce…), projektovým manažerem se učitelé stávají bez jakékoliv přípravy a následné pomoci. Tato skutečnost se stala důvodem pro tvorbu systematické podpory založené na individuálních potřebách projektových manažerů.

Konkrétně se jedná o:

Ověření aktuální úrovně kompetencí PM ve školství a zpracování osobního plánu rozvoje PM = jde o zahajovací aktivitu otevřenou od 22. 11. 2010 pro omezený počet osob. Neváhejte a klikněte na adresu www.nidv.projevypk.cz (prvních 100 čeká zajímavý bonus).

Od roku 2011 bude pro školy připraveno:

• Vzdělávání v oblasti projektového řízení

• Věcný audit projektu

• Informace z oblasti projektového řízení prostřednictvím e-Zpravodaje a portálu

• Elektronické poradenství

• Osobní koučink PM

• Příprava na certifikaci PM, včetně samotné certifikace podle IPMA (mezinárodně uznávaný certifikát)

Bližší informace k výše uvedeným aktivitám najdete v sekci Projekty→Projekty ESF→Projektový manažer 250+

Tuto jedinečnou nabídku by měl každý současný nebo potenciální projektový manažer ve školství využít. Získejte zdarma, za co jinde manažeři tvrdě platí!

Za projektový tým PM 250+
Mgr. Lucie Holacká
hl. manažerka IPo Projektový manažer 250+
Národní institut pro další vzdělávání