G | Řízení kvality, kontroling, rizika

modul G Cílem modulu G je vybudovat nebo zvýšit kompetence účastníků vzdělávání v oblasti řízení kvality projektů, jejich kontrolingu a řízení rizika projektů. Účastníci absolvováním vzdělávacího modulu si osvojí základní metody, nástroje a techniky kompetencí řízení jakosti projektu a řízení rizik projektu.

Obsahem modulu jsou základní pojmy kvality projektu, vliv technických, behaviorálních a kontextových kompetencí na kvalitu projektu. Pojem kontroling projektu, kompetence kontrolora, měření a hodnocení projektů. Metody hodnocení a kontroly výkonnosti projektů – Project Balanced Scorecard a analýza vytvořené hodnoty. Kategorie projektových rizik, charakteristické vlastnosti rizikových událostí, postup při analýze rizik a určení reakcí na rizika.

Autoři: Branislav Lacko, Martina Polčáková

Tutor: Martina Polčáková

Lektor: Branislav Lacko