E | Finance a finanční nástroje

modul E Cílem modulu E je vybudovat nebo zvýšit způsobilost porozumění finančním aspektům projektů. Účastníci jsou po absolvování modulu seznámeni s problematikou finančního řízení projektů, jsou schopni samostatně sestavit rozpočet projektu, sestavit finanční plán, mají povědomí o finančních zdrojích, o finančním a ekonomickém hodnocení projektů.

Obsahem modulu jsou základní pojmy, charakteristika investičních, neinvestičních projektů, finanční plánování projektu (sestavení rozpočtu, plánu čerpání), přehled možných zdrojů financování projektů (vlastní zdroje, cizí zdroje, přehled dotačních programů, PPP), finanční řízení projektu v realizační fázi (sledování, kontrola), finanční a ekonomické hodnocení projektu (základy analýzy nákladů a přínosů).

Autor/tutor/lektor: Jiří Krátký